PHAYAOTC Article


รางวัลสุดยอดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 'ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา' ระดับชาติ ปีพุทธศักราช 2560 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 - 7 พฤษภาคม 2560 ณ ห้อง MCC ฮอล์ เดอะมอลล์บางกะปิ กรุงเทพฯ โดย พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธาน ประทานโล่ห์รางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด ซึ่งผลงานของนักศึกษาที่ส่งเข้าร่วมประกวดมีทั้งหมด 240 ผลงาน แบ่งเป็น 11 ประเภท วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (ระดับเหรียญทอง) จำนวน 2 ผลงาน ได้แก่
- การประกวดสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์เพือ่การอนุรักษ์พลังงาน ประเภทด้านผลิตพลังงาน ชื่อผลงาน 'ม้ากระดกเด็กเล่น ผลิตไฟฟ้า' โดย นักศึกษาแผนกวิชาช่างกลโรงงาน ได้แก่ นายโสภณวิชญ์ เชื้อเมืองพาน,นายศิวกรณ์ ชอย,นายฐิติวุฒิ หอจตุรพิธพร มีครู ชิตชัย แสงสว่าง , ครูชัยวัฒน์ แก้วกันทะ เป็นผู้ควบคุม
- การประกวดสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 11 สิ่งประดิษฐ์ประเภท ด้านบำบัดน้ำ ชื่อผลงาน 'ควิกฟิลเตอร์' โดย นักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ได้แก่ นายก้องภพ ปัญญาวงศ์,นายกิตตินันท์  จินะปัญ,นายธีระพันธ์ จักรปวง มีครู ประโยชน์ พูนกล้า และครูสุวรรณา พูนกล้า เป็นผู้ควบคุม


รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Size : 71.95 KBs
Upload : 2017-05-16 08:22:31

Size : 87.46 KBs
Upload : 2017-05-16 08:22:43

Size : 75.05 KBs
Upload : 2017-05-16 08:23:00

Size : 80.46 KBs
Upload : 2017-05-16 08:23:18

Size : 75.18 KBs
Upload : 2017-05-16 08:23:33

Size : 135.49 KBs
Upload : 2017-05-16 08:24:05

Size : 85.60 KBs
Upload : 2017-05-16 08:24:27

Size : 88.03 KBs
Upload : 2017-05-16 08:25:15
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

0
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


PHAYAOTC
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ


PHAYAOTC-KM © 2016

Generated 0.031524 sec.