PHAYAOTC


ศึกษาดูงานสถานประกอบการ
ศึกษาดูงานสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2560

1. กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปพืชเมืองหนาวบ้านดอยช้าง คลิก!!
2. การประเมินโครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการเพื่อบ่มเพราะผู้ประกอบการฯ  คลิก!!

 
ศึกษาดูงานสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2561

1. กิจกรรมศึกษาดูงานสถานประกอบการ ณ ไร่พิงค์ตะวัน (บริษัทแม่ปิงไบโอเทรดดิ้งจำกัด)  คลิก!!
2. การประเมินโครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการเพื่อบ่มเพราะผู้ประกอบการฯ  คลิก!!


PHAYAOTC-KM © 2016

Generated 0.020088 sec.