PHAYAOTC


ดูงาน
รูปศึกษาดูงาน

1. กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปพืชเมืองหนาวบ้านดอยช้าง คลิก!!
2. การประเมินโครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการเพื่อบ่มเพราะผู้ประกอบการฯ 2560 คลิก!!

 


PHAYAOTC-KM © 2016

Generated 0.019453 sec.