ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม    

foottertc.jpgกิจกรรม

บทความ
ค้นหา 
ประกาศรายชื่อ ป.ตรี
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2019-04-19 10:05:21 310 0 Approve
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2019-04-04 14:38:17 1064 0 Approve
เอกสารลงทะเบียน 1/2562
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2019-03-29 09:06:25 2553 0 Approve
เอกสารร่างประชาพิจารณ์
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2019-03-05 14:26:03 242 0 Approve
เผยแพร่การจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2019-03-04 11:21:12 134 0 Approve
รายละเอียดภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2019-03-04 11:17:21 355 0 Approve
กำหนดการ นักเรียน นักศึกษา
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2019-03-01 07:58:10 950 0 Approve
เอกสารลงทะเบียน(ภาคฤดูร้อน)
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2019-02-07 16:09:53 628 0 Approve
รับสมัครรอบ(โควต้า) เพิ่มเติม
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2018-12-19 13:50:14 1446 0 Approve
ประกาศการเสนอรายชื่อกรรมการสถานศึกษา
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2018-11-07 14:33:21 394 0 Approve
ระบบการบันทึกประวัติการปฏิบับติงานของข้าราชการครู(Logbook Teacher)
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2018-10-26 09:48:43 283 0 Approve
โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2018-10-03 20:01:15 263 0 Approve
ประกวดราคาซื้อเครื่องกัด ซี เอ็น ซี พร้อมโปรแกรมตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2018-09-21 15:57:29 319 0 Approve
ตารางสอบปลายภาค 1/2561
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2018-09-13 08:45:36 598 0 Approve
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2018-05-17 14:53:53 748 0 Approve
ประกาศซ่อมกิจกรรม
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2018-03-19 10:17:13 1178 0 Approve
กำหนดการ ภาคเรียน1/2561
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2018-03-15 14:33:26 2015 0 Approve
ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา ประจำปี 2560
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2017-11-09 15:17:36 1567 0 Approve
โครงการอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2017-08-21 08:20:54 744 0 Approve
วันสามัญ สัมพันธ์
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2017-07-19 14:24:25 846 0 Approve
กำลังแสดงหน้า 1/4
<<
1
2
3
4
->
>>

PHAYAOTC-KM © 2016

Generated 0.780566 sec.