ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม    

foottertc.jpgกิจกรรม

บทความ
ค้นหา 
ขอเชิญชวนร่วมเสนอรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการต้นแบบ IOT ประจำปี งปม. 2564
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2020-10-20 10:06:09 17 0 Approve
การจัดซื้อ จัดจ้าง ปี งปม.64
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2020-10-19 10:21:57 25 0 Approve
กำหนดการนักเรียน นักศึกษา 1/2563
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2020-06-30 12:06:36 493 0 Approve
ตารางการเข้าแถว 1/2563
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2020-06-30 16:21:54 319 0 Approve
รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยเทคนิคพะเยา ปีการศึกษา 2562
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2020-06-09 13:36:28 286 0 Approve
เอกสารลงทะเบียนรายงานตัว ปวช.1 และ ปวส.1 ปีการศึกษา 2563
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2020-04-02 13:51:37 1963 0 Approve
ข่าวประกวดราคา
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2020-03-18 15:55:04 352 0 Approve
ประกาศเชิญชวนร่วมเสนอรายละเอียดคุณลักษณะ
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2020-01-09 19:18:38 388 0 Approve
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปี 2563
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2020-01-06 10:14:17 385 0 Approve
ประกาศการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ปี 63
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2019-11-15 08:02:32 860 0 Approve
รายละเอียดการลงทะเบียน 2/2562
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2019-10-04 11:08:50 2046 0 Approve
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2019-08-09 10:53:23 1233 0 Approve
เอกสารร่างประชาพิจารณ์
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2019-03-05 14:26:03 1290 0 Approve
เผยแพร่การจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2019-03-04 11:21:12 1102 0 Approve
ประกาศการเสนอรายชื่อกรรมการสถานศึกษา
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2018-11-07 14:33:21 1510 0 Approve
ระบบการบันทึกประวัติการปฏิบับติงานของข้าราชการครู(Logbook Teacher)
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2018-10-26 09:48:43 1239 0 Approve
โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2018-10-03 20:01:15 1128 0 Approve
ประกวดราคาซื้อเครื่องกัด ซี เอ็น ซี พร้อมโปรแกรมตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2018-09-21 15:57:29 1100 0 Approve
ตารางสอบปลายภาค 1/2561
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2018-09-13 08:45:36 1420 0 Approve
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2018-05-17 14:53:53 1431 0 Approve
กำลังแสดงหน้า 1/4
<<
1
2
3
4
->
>>

PHAYAOTC-KM © Quiz 2020

Generated 0.614573 sec.