ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม    

• ประวัดิสถานศึกษา
• ผู้บริหารวิทยาลัย
• ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา
• ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
• ตราประจำสถานศึกษา
• หลักสูตรการศึกษา
• ข้อมูลบุคลากร
• แผนทีวิทยาลัยเทคนิคพะเยา

• งานทะเบียน
• งานบุคคลกร
• งานพัสดุ
• งานอาคารสถานที่
• งานประชาสัมพันธ์
• งานการเงิน
• งานบริหารงานทั่วไป
• รายงานงบทดลอง


เอกสารตัวอย่าง PLC / L- Teacher
• PLC
• L Teacher

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• งานวางแผนและงบประมาณ
• งานความร่วมมือ
• งานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
• งานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม
• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

งานส่งเสริมผลผลิต การค้า และประกอบธุรกิจ
• โครงสร้างงานส่งเสริมผลผลิต การค้า และประกอบธุรกิจ
• โครงสร้างศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
• การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนธุรกิจ
• ศึกษาดูงานสถานประกอบการ
• ผลงาน และผู้สำเร็จการศึกษาที่เป็นเจ้าของธุรกิจ
• ดาวน์โหลดเอกสาร

• งานหลักสูตร
• งานวัดผล
• งานทวิภาคี
• ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ ของฝ่ายวิชาการ

• งานกิจกรรม
• งานสวัสดิ์การพยาบาลและหอพัก
• งานปกครอง
• งานครูที่ปรึกษา
• งานโครงการพิเศษ

ข่าวสาร
เอกสารลงทะเบียนรายงานตัว ปวช.1 และ ปวส.1 ปีการศึกษา 2563
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2020-04-02 13:51:37 98 0 Approve
การลงทะเบียน 1/2563
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2020-03-13 08:57:47 519 0 Approve
กำหนดการนักเรียน นักศึกษา 1/2563
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2019-09-13 07:46:30 2089 0 Approve
ข่าวประกวดราคา
เมื่อ : 2020-03-18 15:55:04 35 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
ประกาศเชิญชวนร่วมเสนอรายละเอียดคุณลักษณะ
เมื่อ : 2020-01-09 19:18:38 84 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปี 2563
เมื่อ : 2020-01-06 10:14:17 74 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
ประกาศการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ปี 63
เมื่อ : 2019-11-15 08:02:32 486 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
รายละเอียดการลงทะเบียน 2/2562
เมื่อ : 2019-10-04 11:08:50 1499 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
เมื่อ : 2019-08-09 10:53:23 882 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
เอกสารร่างประชาพิจารณ์
เมื่อ : 2019-03-05 14:26:03 1033 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
เผยแพร่การจัดซื้อ-จัดจ้าง
เมื่อ : 2019-03-04 11:21:12 853 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
ประกาศการเสนอรายชื่อกรรมการสถานศึกษา
เมื่อ : 2018-11-07 14:33:21 1222 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
ระบบการบันทึกประวัติการปฏิบับติงานของข้าราชการครู(Logbook Teacher)
เมื่อ : 2018-10-26 09:48:43 980 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve

ทั้งหมด


ประกาศ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•


PHAYAOTC-KM © 2016

Generated 0.638069 sec.