ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม    

• ประวัดิสถานศึกษา
• ผู้บริหารวิทยาลัย
• ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา
• ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
• ตราประจำสถานศึกษา
• หลักสูตรการศึกษา
• แผนทีวิทยาลัยเทคนิคพะเยา
• ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
• ข้อมูลงบประมาณและการเงิน
• ข้อมูลอาคารสถานที่
• ข้อมูลตลาดแรงงาน
• ข้อมูลครุภัณฑ์
• ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด

• งานทะเบียน
• งานบุคคลกร
• งานพัสดุ
• งานอาคารสถานที่
• งานประชาสัมพันธ์
• งานการเงิน
• งานบริหารงานทั่วไป
• รายงานงบทดลอง

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
• วิชากลศาสตร์เครื่องกล(2101-2007)

เอกสารตัวอย่าง PLC / L- Teacher
• PLC
• L Teacher• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• งานวางแผนและงบประมาณ
• งานความร่วมมือ
• งานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
• งานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม
• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

งานส่งเสริมผลผลิต การค้า และประกอบธุรกิจ
• โครงสร้างงานส่งเสริมผลผลิต การค้า และประกอบธุรกิจ
• โครงสร้างศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
• การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนธุรกิจ
• ศึกษาดูงานสถานประกอบการ
• ผลงาน และผู้สำเร็จการศึกษาที่เป็นเจ้าของธุรกิจ
• ดาวน์โหลดเอกสาร

• งานหลักสูตร
• งานวัดผล
• งานทวิภาคี
• ดาวน์โหลดเอกสารวิชาการ

• งานกิจกรรม
• งานสวัสดิ์การพยาบาลและหอพัก
• งานปกครอง
• งานครูที่ปรึกษา
• งานโครงการพิเศษ

ข่าวสาร
ใบสมัคร พนักงานราชการ(ครู)
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2021-07-22 08:52:38 26 0 Approve
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ(ครู)
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2021-07-16 15:31:02 67 0 Approve
กำหนดการ นักเรียน นักศึกษา 1/2564(แก้ไข)
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2021-05-31 08:43:20 328 0 Approve
เอกสาร จบ ป.ตรี 63
เมื่อ : 2021-03-10 08:33:00 286 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
ประกาศเกียรติคุณ'วัฒนธรรมวินิต' ปี 2564
เมื่อ : 2021-02-11 13:04:09 289 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
รายละเอียดการรับสมัคร(โควตา)เพิ่มเติม
เมื่อ : 2021-02-04 08:33:09 657 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
รับสมัครโควตา(เพิ่มเติม)
เมื่อ : 2020-12-24 09:39:41 1419 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
ประกาศเรื่องการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
เมื่อ : 2020-12-04 10:51:07 382 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระยะที่ 2 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
เมื่อ : 2020-12-02 14:57:35 472 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
กำหนดการนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 / 2563
เมื่อ : 2020-10-30 09:55:58 1884 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
ตารางการเข้าแถว 1/2563
เมื่อ : 2020-06-30 16:21:54 1004 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยเทคนิคพะเยา ปีการศึกษา 2562
เมื่อ : 2020-06-09 13:36:28 719 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
เอกสารลงทะเบียนรายงานตัว ปวช.1 และ ปวส.1 ปีการศึกษา 2563
เมื่อ : 2020-04-02 13:51:37 3156 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve

ทั้งหมด


ประกาศ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

เกณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะ 62-63
• รายละเอียด

ครูพร้อม
• ครูพร้อม


PHAYAOTC-KM © 2020
หางานราชการ แนวข้อสอบ

Generated 0.652556 sec.