ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม    

• ประวัดิสถานศึกษา
• ผู้บริหารวิทยาลัย
• ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา
• ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
• ตราประจำสถานศึกษา
• หลักสูตรการศึกษา
• ข้อมูลบุคลากร
• แผนทีวิทยาลัยเทคนิคพะเยา

• งานทะเบียน
• งานบุคคลกร
• งานพัสดุ
• งานอาคารสถานที่
• งานประชาสัมพันธ์
• งานการเงิน
• งานบริหารงานทั่วไป
• รายงานงบทดลอง


เอกสารตัวอย่าง PLC / L- Teacher
• PLC
• L Teacher


• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• งานวางแผนและงบประมาณ
• งานความร่วมมือ
• งานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
• งานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม
• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

งานส่งเสริมผลผลิต การค้า และประกอบธุรกิจ
• โครงสร้างงานส่งเสริมผลผลิต การค้า และประกอบธุรกิจ
• โครงสร้างศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
• การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนธุรกิจ
• ศึกษาดูงานสถานประกอบการ
• ผลงาน และผู้สำเร็จการศึกษาที่เป็นเจ้าของธุรกิจ
• ดาวน์โหลดเอกสาร

• งานหลักสูตร
• งานวัดผล
• งานทวิภาคี
• ดาวน์โหลดเอกสารวิชาการ

• งานกิจกรรม
• งานสวัสดิ์การพยาบาลและหอพัก
• งานปกครอง
• งานครูที่ปรึกษา
• งานโครงการพิเศษ

ข่าวสาร
กำหนดการนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 / 2563
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2020-10-30 09:55:58 1037 0 Approve
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2020-11-18 09:36:45 52 0 Approve
การประกาศผลการเรียน ของนักเรียน นักศึกษา
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2020-11-17 15:21:49 98 0 Approve
รับสมัครนักเรียน นักศึกษา(รอบโควต้า) ปีการศึกษา 2564
เมื่อ : 2020-10-29 08:17:25 358 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
ตารางการเข้าแถว 1/2563
เมื่อ : 2020-06-30 16:21:54 466 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยเทคนิคพะเยา ปีการศึกษา 2562
เมื่อ : 2020-06-09 13:36:28 365 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
เอกสารลงทะเบียนรายงานตัว ปวช.1 และ ปวส.1 ปีการศึกษา 2563
เมื่อ : 2020-04-02 13:51:37 2204 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปี 2563
เมื่อ : 2020-01-06 10:14:17 440 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
ประกาศการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ปี 63
เมื่อ : 2019-11-15 08:02:32 936 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
รายละเอียดการลงทะเบียน 2/2562
เมื่อ : 2019-10-04 11:08:50 2261 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
เมื่อ : 2019-08-09 10:53:23 1301 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
เอกสารร่างประชาพิจารณ์
เมื่อ : 2019-03-05 14:26:03 1339 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
เผยแพร่การจัดซื้อ-จัดจ้าง
เมื่อ : 2019-03-04 11:21:12 1152 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve

ทั้งหมด


ประกาศ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•


PHAYAOTC-KM © Quiz 2020

Generated 0.613101 sec.