ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม    

• ประวัดิสถานศึกษา
• ผู้บริหารวิทยาลัย
• ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา
• ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
• ตราประจำสถานศึกษา
• หลักสูตรการศึกษา
• ข้อมูลบุคลากร
• แผนทีวิทยาลัยเทคนิคพะเยา

• งานทะเบียน
• งานบุคคลกร
• งานพัสดุ
• งานอาคารสถานที่
• งานประชาสัมพันธ์
• งานการเงิน
• งานบริหารงานทั่วไป
• รายงานงบทดลอง


เอกสารตัวอย่าง PLC / L- Teacher
• PLC
• L Teacher

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• งานวางแผนและงบประมาณ
• งานความร่วมมือ
• งานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
• งานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม
• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

งานส่งเสริมผลผลิต การค้า และประกอบธุรกิจ
• โครงสร้างงานส่งเสริมผลผลิต การค้า และประกอบธุรกิจ
• โครงสร้างศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
• การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนธุรกิจ
• ศึกษาดูงานสถานประกอบการ
• ผลงาน และผู้สำเร็จการศึกษาที่เป็นเจ้าของธุรกิจ
• ดาวน์โหลดเอกสาร

• งานหลักสูตร
• งานวัดผล
• งานทวิภาคี
• ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ ของฝ่ายวิชาการ

• งานกิจกรรม
• งานสวัสดิ์การพยาบาลและหอพัก
• งานปกครอง
• งานครูที่ปรึกษา
• งานโครงการพิเศษ

ข่าวสาร
ประกาศรายชื่อ ป.ตรี
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2019-04-19 10:05:21 453 0 Approve
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2019-04-04 14:38:17 1177 0 Approve
เอกสารลงทะเบียน 1/2562
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2019-03-29 09:06:25 2710 0 Approve
เอกสารร่างประชาพิจารณ์
เมื่อ : 2019-03-05 14:26:03 300 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
เผยแพร่การจัดซื้อ-จัดจ้าง
เมื่อ : 2019-03-04 11:21:12 177 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
รายละเอียดภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561
เมื่อ : 2019-03-04 11:17:21 411 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
กำหนดการ นักเรียน นักศึกษา
เมื่อ : 2019-03-01 07:58:10 1048 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
เอกสารลงทะเบียน(ภาคฤดูร้อน)
เมื่อ : 2019-02-07 16:09:53 674 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
รับสมัครรอบ(โควต้า) เพิ่มเติม
เมื่อ : 2018-12-19 13:50:14 1521 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
ประกาศการเสนอรายชื่อกรรมการสถานศึกษา
เมื่อ : 2018-11-07 14:33:21 461 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
ระบบการบันทึกประวัติการปฏิบับติงานของข้าราชการครู(Logbook Teacher)
เมื่อ : 2018-10-26 09:48:43 329 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
เมื่อ : 2018-10-03 20:01:15 306 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
ประกวดราคาซื้อเครื่องกัด ซี เอ็น ซี พร้อมโปรแกรมตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน
เมื่อ : 2018-09-21 15:57:29 369 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve

ทั้งหมด


ประกาศ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•


PHAYAOTC-KM © 2016

Generated 0.594471 sec.