ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม    

• ประวัดิสถานศึกษา
• ผู้บริหารวิทยาลัย
• ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา
• ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
• ตราประจำสถานศึกษา
• หลักสูตรการศึกษา
• แผนทีวิทยาลัยเทคนิคพะเยา
• ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
• ข้อมูลงบประมาณและการเงิน
• ข้อมูลอาคารสถานที่
• ข้อมูลตลาดแรงงาน
• ข้อมูลครุภัณฑ์
• ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด

• งานทะเบียน
• งานบุคคลกร
• งานพัสดุ
• งานอาคารสถานที่
• งานประชาสัมพันธ์
• งานการเงิน
• งานบริหารงานทั่วไป
• รายงานงบทดลอง

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
• วิชากลศาสตร์เครื่องกล(2101-2007)

เอกสารตัวอย่าง PLC / L- Teacher
• PLC
• L Teacher


• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• งานวางแผนและงบประมาณ
• งานความร่วมมือ
• งานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
• งานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม
• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

งานส่งเสริมผลผลิต การค้า และประกอบธุรกิจ
• โครงสร้างงานส่งเสริมผลผลิต การค้า และประกอบธุรกิจ
• โครงสร้างศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
• การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนธุรกิจ
• ศึกษาดูงานสถานประกอบการ
• ผลงาน และผู้สำเร็จการศึกษาที่เป็นเจ้าของธุรกิจ
• ดาวน์โหลดเอกสาร

• งานหลักสูตร
• งานวัดผล
• งานทวิภาคี
• ดาวน์โหลดเอกสารวิชาการ

• งานกิจกรรม
• งานสวัสดิ์การพยาบาลและหอพัก
• งานปกครอง
• งานครูที่ปรึกษา
• งานโครงการพิเศษ

ข่าวสาร
รับสมัคร นักเรียน นักศึกษา 2564(เพิ่มเติม)
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2021-05-11 08:45:11 53 0 Approve
ประกาศเลื่อนกำหนดการรายงานตัว(รอบสมัครทั่วไป)
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2021-04-30 13:59:48 625 0 Approve
ตารางกำหนดการลงทะเบียน ปวช. และ ปวส.1(รอบทั่วไป)
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2021-05-04 14:13:49 137 0 Approve
กำหนดการนักเรียน นักศึกษา 1/2564
เมื่อ : 2021-03-17 07:28:07 1437 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
เอกสาร จบ ป.ตรี 63
เมื่อ : 2021-03-10 08:33:00 168 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
ประกาศเกียรติคุณ'วัฒนธรรมวินิต' ปี 2564
เมื่อ : 2021-02-11 13:04:09 184 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
รายละเอียดการรับสมัคร(โควตา)เพิ่มเติม
เมื่อ : 2021-02-04 08:33:09 496 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
รับสมัครโควตา(เพิ่มเติม)
เมื่อ : 2020-12-24 09:39:41 1272 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
ประกาศเรื่องการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
เมื่อ : 2020-12-04 10:51:07 302 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระยะที่ 2 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
เมื่อ : 2020-12-02 14:57:35 390 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
กำหนดการนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 / 2563
เมื่อ : 2020-10-30 09:55:58 1748 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
ตารางการเข้าแถว 1/2563
เมื่อ : 2020-06-30 16:21:54 823 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยเทคนิคพะเยา ปีการศึกษา 2562
เมื่อ : 2020-06-09 13:36:28 638 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve

ทั้งหมด


ประกาศ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

เกณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะ 62-63
• รายละเอียด


PHAYAOTC-KM © 2020
หางานราชการ แนวข้อสอบ

Generated 0.617857 sec.