ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม    

• ประวัดิสถานศึกษา
• ผู้บริหารวิทยาลัย
• ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา
• ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
• ตราประจำสถานศึกษา
• หลักสูตรการศึกษา
• ข้อมูลบุคลากร
• แผนทีวิทยาลัยเทคนิคพะเยา

• งานทะเบียน
• งานบุคคลกร
• งานพัสดุ
• งานอาคารสถานที่
• งานประชาสัมพันธ์
• งานการเงิน
• งานบริหารงานทั่วไป

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• งานวางแผนและงบประมาณ
• งานความร่วมมือ
• งานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
• งานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม
• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

งานส่งเสริมผลผลิต การค้า และประกอบธุรกิจ
• งานส่งเสริมผลผลิต การค้า และประกอบธุรกิจ
• งานศูนย์บ่มเพาะ
• ดูงาน
• แผนธุรกิจ
• ผู้สำเร็จการศึกษาที่เป็นเจ้าของธุรกิจ
• ดาวน์โหลดเอกสาร

• งานหลักสูตร
• งานวัดผล
• งานทวิภาคี
• ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ ของฝ่ายวิชาการ

• งานกิจกรรม
• งานสวัสดิ์การพยาบาลและหอพัก
• งานปกครอง
• งานครูที่ปรึกษา
• งานโครงการพิเศษ

ข่าวสาร
ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2018-08-08 17:45:56 72 0 Approve
ประกาศรับสมัครงาน
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2018-07-23 14:46:04 169 0 Approve
แจ้งประชุมผู้ปกครอง ปวช.2,3 และ ปวส.2
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2018-07-06 09:09:01 144 0 Approve
เอกสารลงทะเบียน 1/2561
เมื่อ : 2018-03-21 15:38:38 3251 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี
เมื่อ : 2018-05-17 14:53:53 281 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
ประกาศซ่อมกิจกรรม
เมื่อ : 2018-03-19 10:17:13 605 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
กำหนดการ ภาคเรียน1/2561
เมื่อ : 2018-03-15 14:33:26 1464 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา ประจำปี 2560
เมื่อ : 2017-11-09 15:17:36 1010 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
โครงการอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ
เมื่อ : 2017-08-21 08:20:54 464 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
วันสามัญ สัมพันธ์
เมื่อ : 2017-07-19 14:24:25 487 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
รางวัลดีเด่น สิ่งประดิษฐ์
เมื่อ : 2017-07-19 13:58:39 608 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
วันต่อต้านยาเสพติด
เมื่อ : 2017-06-27 09:10:42 466 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
รายงานงบทดลอง
เมื่อ : 2017-06-08 11:14:30 488 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve

ทั้งหมด


ประกาศ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•


PHAYAOTC-KM © 2016

Generated 0.606144 sec.