ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม    

• ประวัดิสถานศึกษา
• ผู้บริหารวิทยาลัย
• ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา
• ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
• ตราประจำสถานศึกษา
• หลักสูตรการศึกษา
• ข้อมูลบุคลากร
• แผนทีวิทยาลัยเทคนิคพะเยา

• งานทะเบียน
• งานบุคคลกร
• งานพัสดุ
• งานอาคารสถานที่
• งานประชาสัมพันธ์
• งานการเงิน
• งานบริหารงานทั่วไป

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• งานวางแผนและงบประมาณ
• งานความร่วมมือ
• งานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
• งานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม
• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

งานส่งเสริมผลผลิต การค้า และประกอบธุรกิจ
• งานส่งเสริมผลผลิต การค้า และประกอบธุรกิจ
• งานศูนย์บ่มเพาะ
• ดูงาน
• แผนธุรกิจ
• ผู้สำเร็จการศึกษาที่เป็นเจ้าของธุรกิจ
• ดาวน์โหลดเอกสาร

• งานหลักสูตร
• งานวัดผล
• งานทวิภาคี
• ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ ของฝ่ายวิชาการ

• งานกิจกรรม
• งานสวัสดิ์การพยาบาลและหอพัก
• งานปกครอง
• งานครูที่ปรึกษา
• งานโครงการพิเศษ

ข่าวสาร
ตารางสอบปลายภาค 2/60
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2018-02-20 09:52:09 34 0 Approve
ประกวดราคาจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2018-01-25 10:43:21 86 0 Approve
ประกาศรับสมัครงาน
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2018-01-23 10:48:37 168 0 Approve
รับสมัครโควต้า(เพิ่มเติม)
เมื่อ : 2018-01-17 15:54:21 362 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
สอน.2 รับสมัครพนักงานราชการ
เมื่อ : 2017-12-12 09:38:00 339 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
ผลการแข่งขันทักษะ อศจ.พะเยา
เมื่อ : 2017-11-15 14:07:47 183 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา ประจำปี 2560
เมื่อ : 2017-11-09 15:17:36 243 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
เอกสารลงทะเบียน 2/2560
เมื่อ : 2017-09-19 08:00:22 4449 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
กำหนดการ นักเรียน/นักศึกษา
เมื่อ : 2017-09-11 08:45:04 2129 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
โครงการอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ
เมื่อ : 2017-08-21 08:20:54 204 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
วันสามัญ สัมพันธ์
เมื่อ : 2017-07-19 14:24:25 206 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
รางวัลดีเด่น สิ่งประดิษฐ์
เมื่อ : 2017-07-19 13:58:39 227 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
วันต่อต้านยาเสพติด
เมื่อ : 2017-06-27 09:10:42 207 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve

ทั้งหมด


ประกาศ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•


PHAYAOTC-KM © 2016

Generated 0.619964 sec.