ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม    

• ประวัดิสถานศึกษา
• ผู้บริหารวิทยาลัย
• ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา
• ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
• ตราประจำสถานศึกษา
• หลักสูตรการศึกษา
• ข้อมูลบุคลากร
• แผนทีวิทยาลัยเทคนิคพะเยา

• งานทะเบียน
• งานบุคคลกร
• งานพัสดุ
• งานอาคารสถานที่
• งานประชาสัมพันธ์
• งานการเงิน
• งานบริหารงานทั่วไป
• รายงานงบทดลอง


เอกสารตัวอย่าง PLC / L- Teacher
• PLC
• L Teacher

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• งานวางแผนและงบประมาณ
• งานความร่วมมือ
• งานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
• งานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม
• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

งานส่งเสริมผลผลิต การค้า และประกอบธุรกิจ
• โครงสร้างงานส่งเสริมผลผลิต การค้า และประกอบธุรกิจ
• โครงสร้างศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
• การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนธุรกิจ
• ศึกษาดูงานสถานประกอบการ
• ผลงาน และผู้สำเร็จการศึกษาที่เป็นเจ้าของธุรกิจ
• ดาวน์โหลดเอกสาร

• งานหลักสูตร
• งานวัดผล
• งานทวิภาคี
• ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ ของฝ่ายวิชาการ

• งานกิจกรรม
• งานสวัสดิ์การพยาบาลและหอพัก
• งานปกครอง
• งานครูที่ปรึกษา
• งานโครงการพิเศษ

ข่าวสาร
การรับสมัคร(ประเภทโควต้า)
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2019-11-12 09:38:53 176 0 Approve
ประกาศการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ปี 63
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2019-11-15 08:02:32 68 0 Approve
เอกสารลงทะเบียน 2/2562
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2019-10-04 11:11:42 6880 0 Approve
รายละเอียดการลงทะเบียน 2/2562
เมื่อ : 2019-10-04 11:08:50 1008 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
กำหนดการนักเรียน นักศึกษา 2/2562
เมื่อ : 2019-09-13 07:46:30 1443 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
เมื่อ : 2019-08-09 10:53:23 663 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
เอกสารร่างประชาพิจารณ์
เมื่อ : 2019-03-05 14:26:03 826 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
เผยแพร่การจัดซื้อ-จัดจ้าง
เมื่อ : 2019-03-04 11:21:12 666 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
ประกาศการเสนอรายชื่อกรรมการสถานศึกษา
เมื่อ : 2018-11-07 14:33:21 943 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
ระบบการบันทึกประวัติการปฏิบับติงานของข้าราชการครู(Logbook Teacher)
เมื่อ : 2018-10-26 09:48:43 803 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
เมื่อ : 2018-10-03 20:01:15 716 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
ประกวดราคาซื้อเครื่องกัด ซี เอ็น ซี พร้อมโปรแกรมตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน
เมื่อ : 2018-09-21 15:57:29 782 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
ตารางสอบปลายภาค 1/2561
เมื่อ : 2018-09-13 08:45:36 1061 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve

ทั้งหมด


ประกาศ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•


PHAYAOTC-KM © 2016

Generated 0.580913 sec.