ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม    

• ประวัดิสถานศึกษา
• ผู้บริหารวิทยาลัย
• ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา
• ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
• ตราประจำสถานศึกษา
• หลักสูตรการศึกษา
• ข้อมูลบุคลากร
• แผนทีวิทยาลัยเทคนิคพะเยา

• งานทะเบียน
• งานบุคคลกร
• งานพัสดุ
• งานอาคารสถานที่
• งานประชาสัมพันธ์
• งานการเงิน
• งานบริหารงานทั่วไป


• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• งานวางแผนและงบประมาณ
• งานความร่วมมือ
• งานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
• งานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม
• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

งานส่งเสริมผลผลิต การค้า และประกอบธุรกิจ
• งานส่งเสริมผลผลิต การค้า และประกอบธุรกิจ
• งานศูนย์บ่มเพาะ
• ดูงาน
• แผนธุรกิจ
• ผู้สำเร็จการศึกษาที่เป็นเจ้าของธุรกิจ
• ดาวน์โหลดเอกสาร

• งานหลักสูตร
• งานวัดผล
• งานทวิภาคี
• ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ ของฝ่ายวิชาการ

• งานกิจกรรม
• งานสวัสดิ์การพยาบาลและหอพัก
• งานปกครอง
• งานครูที่ปรึกษา
• งานโครงการพิเศษ

ข่าวสาร
เอกสารลงทะเบียน 2/2561
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2018-10-13 10:32:11 3219 0 Approve
กำหนดการ ภาคเรียน 2/2561
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2018-10-11 14:26:41 668 0 Approve
ข่าวประกวดราคา
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2018-10-03 15:08:17 140 0 Approve
รับสมัครงาน
เมื่อ : 2018-09-27 09:08:14 198 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
ตารางสอบปลายภาค 1/2561
เมื่อ : 2018-09-13 08:45:36 321 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
เมื่อ : 2018-10-03 20:01:15 54 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
ประกวดราคาซื้อเครื่องกัด ซี เอ็น ซี พร้อมโปรแกรมตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน
เมื่อ : 2018-09-21 15:57:29 109 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี
เมื่อ : 2018-05-17 14:53:53 429 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
ประกาศซ่อมกิจกรรม
เมื่อ : 2018-03-19 10:17:13 898 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
กำหนดการ ภาคเรียน1/2561
เมื่อ : 2018-03-15 14:33:26 1767 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา ประจำปี 2560
เมื่อ : 2017-11-09 15:17:36 1265 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
โครงการอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ
เมื่อ : 2017-08-21 08:20:54 550 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
วันสามัญ สัมพันธ์
เมื่อ : 2017-07-19 14:24:25 576 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve

ทั้งหมด


ประกาศ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•


PHAYAOTC-KM © 2016

Generated 0.627603 sec.